OM ØSTMARKSKAPELLET

OM ØSTMARKSKAPELLET


Østmarkskapellet er et sportskapell tegnet av Harald Hille. Selve kirkerommet ble oppført i 1957, peisestua i laftet tømmer kom tre år tidligere, mens en overnattingsfløy ble lagt til i 1975. Kapellet har 200 sitteplasser og plass for ytterligere 100 i peisestua.

Kapellet drives i dag som en stiftelse på frivillig basis. Denne ledes av et råd og et styre. Driften finansieres av kollekter og kafédrift.

Kapellet ligger flott til, en halvtimes gange på sti eller vei inn i marka. Både skogsbilvei fra Grønmo, blåmerkede stier og skiløype fører fram til kapellet, som ligger i et mye brukt turområde.

Stedet leies ut til aktivitet som er i tråd med stedets verdigrunnlag, og er ideelt for skoler, barnehager, grupper, staber, kor og andre som vil sveise sammen en gjeng. Overnattingsfløyen har sengeplass til 25 personer.

Kontakt oss for booking

Oversikt over arrangementer

 

WEEKENDLEIE – KAPELLVAKT


Vær kapellvakt og få overnatting lørdag til søndag gratis

Dekker du bordet, så dekker vi overnatting

Grupper, lag og foreninger som identifiserer seg med kapellets verdigrunnlag kan leie kapellet i helgene og være kapellvakt. Vi tilbyr rimelig overnatting fra fredag til lørdag kr 50,- pr pers, og GRATIS overnatting fra lørdag til søndag som kompensasjon for å være vertskap søndag. De som har vært «kapellvakter» før deg forteller om trivelig vaffelsteking, klokkeringing og fornøyde gjester i kafe og kirkerom. Ingen krevende arbeidsoperasjoner er nødvendig, alt er enkelt og greit beskrevet. Det er med andre ord en hyggelig jobb å «dekke bordet» på kapellet. Men litt hoderegning må påregnes i kafeen.

UTRUSTNING


Kapellet har sengeplass for 25, masse madrassplass og er utrustet med det meste som trengs for en større gruppe som skal samles. Her finnes vask og dusjer med varmt vann, utedo bak kapellet, kjøkken er godt utrustet og har oppvaskmaskin for storkjøkken. Har du spesielle spørsmål, ta kontakt med bookingsekretær eller en i styret.


DUGNAD


Dugnadstanken er sentral i driften av kapellet.

Hvert år ytes det en uvurderlig frivillig innsats for at kapellet skal kunne fungere etter sin hensikt. Innsats fra talere, musikere, styremedlemmer og kapellvakter er en forutsetning for at kapellet skal kunne invitere til gudstjenester og andre arrangementer.

I tillegg arrangeres det til felles dugnad vår og høst. De faste dugnadene arrangeres en ukedag fra kl 10.00 til ca kl 14.00. Typiske dugnadsjobber er malingsarbeider ute og inne, innvendige hovedrengjøringer og rydding i de nære uteområdene i tillegg til enklere vedlikeholdsoppgaver.

Dugnadsarbeidet er av betydning for kapellet, og oppleves som menigsfull fellesinnsats av deltakerne. Dugnadsarbeidet ledes av styret.

Vi trenger flere frivillige og setter stor pris på all deltakelse. Ta kontakt om du kan tenke deg å bli med på dugnad. Du vil da få tilsendt invitasjon til de forskjellige dugnadene. Det forventes ikke at du skal delta på alle dugnadene, men dersom du mener det er realistisk at du deltar på en dugnad hvert annet år, hadde det vært flott!

Send da en e-post til dugnad@ostmarkskapellet.no 

 

 

 

 

GALLERI – BILDER FRA KAPELLET


Kafedelen
Kafedelen
« 1 av 53 »