KONTAKT OSS

KONTAKT OSS


Kapellet drives av frivillig innsats og innsamlede midler. Kollekter og kafésalg samt ofringer i menigheter i prostiet er de vesentligste inntektskilder.

I senere år har det vært gjort store investeringer i bygget til beste for brukerne. Skulle noen ønske å gi en ekstra gave er kontonummeret 1503.16.60006 eller vipps nummer 74132 

Bookingsekretær

Martin Thue
Tlf: 400 89 725
E-post: post@ostmarkskapellet.no

Styreleder
Fredrik Midttømme, tlf: 482 41 289
Organist

Jan Ørnulf Melbostad
Tlf: 905 64 962
E-post: mari-sik@online.no

Talerlisteansvarlig

Morten Holmqvist
Tlf: 920 53 140 
E-post: mh744@kirken.no

Kasserer

E-post: kasserer@ostmarkskapellet.no

Dugnad

E-post: dugnad@ostmarkskapellet.no

Fakturaadresse Østmarkskapellet

Fakturaer sendes helst til: kasserer@ostmarkskapellet.no

Må de sendes per post sendes de til:

Stiftelsen Østmarkskapellet

c/o Trond Fotland
Solveien 125C
1170 OSLO