Dokumenter

Her finner du noen viktige dokumenter for kapellet, blant annet siste årsmøtepapirer

Festekontrakt
Vedtekter
Årsregnskap 2016
Årsberetning 2016
Årsberetning 2015